ویژگی های خاص نرم افزار

برای توضیحات بیشتر بر روی موارد کلیک کنید...

محیط کاربر پسند

این نرم افزار با محیطی کاربر پسند و تنظیمات متعددی جهت شخصی سازی توسعه داده شده است و با رسم گراف ها و جداول مختلف قادر به ارائه نتایج محاسبات می باشد.

استفاده از تمامی روش های موجود

این نرم افزار قادر به بررسی دقت 93 رابطه هیدرولیکی در برآورد بار رسوب بستر،معلق و کل و برازش خطوط رگرسیونی و تعلیم سیستم های عصبی برای بررسی هیدرولوژیکی بار رسوب در رودخانه ها است.
این نرم افزار مجهز به 45 روش مختلف برای تعیین آستانه حرکت رسوبات و 22 روش مختلف برای محاسبه سرعت سقوط ذرات می باشد.

مدل های تحلیلگر

این نرم افزار مجهز به مدل های یک بعدی و شبه دو بعدی (شیونو ونایت) بوده و به راحتی قادر به واسنجی و صحت سنجی پارامتر های جریان خواهد بود.

افزایش دقت در تخمین بار رسوبی

این نرم افزار با استفاده از نتایج مدل شبه دو بعدی شیونو ونایت در روش های مختلف برآورد بار رسوبی و همچنین با استفاده از الگوریتم های هوشمند بهینه سازی و تعلیم شبکه های عصبی مصنوعی قادر به افزایش دقت در برآورد بار رسوبی می باشد

ذخیره و فراخوانی اطلاعات

ایجاد بانک اطلاعاتی برای هر پروژه ، ذخیره و فراخوانی اطلاعات امکان تعریف بی نهایت رودخانه به همراه مقاطع مختلف و سری های دانه بندی جداگانه

استفاده از تصاویر ماهواره ای

این نرم افزار قادر به افزودن داده های هندسی و معرفی سطح مقطع های مختلف عرضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نرم افزار QGIS می باشد. استفاده از سطح مقطع دقیق جریان و همچنین محاسبه دقیق پارامتر های هیدرولیکی مقطع مورد مطالعه، موجب افزایش دقت محاسبات خواهد شد.

نرم افزار STE یک نرم افزار مهندسی، طراحی شده برای انجام محاسبات هیدرولیک و هیدرولیک رسوب می باشد. با توجه به این مسئله که “دقت” از دیرباز همواره یکی از دغدغه های مهندسین هیدرولیک در محاسبه میزان بار رسوبی رودخانه‌ها بوده و با توجه به حجم بالای محاسبات هیدرولیکی ، روش های مختلف برآورد بار رسوبی، پارامتر های مختلف موجود در این روابط ، تعداد دفعات تکرار محاسبات برای داده های مختلف ، صعوبت نتیجه گیری از بین حجم بالای اعداد بدست آمده و غیره نیاز به یک نرم افزار مجهز به روابط روز با محیطی کاربر پسند و تنظیم شده برای افزایش دقت نهایی، از بین بردن خطا های احتمالی ناشی از ورود پیاپی اطلاعات و تکرار محاسبات توسط مهندسین کاملا محسوس می باشد.

نرم افزار STE با امکاناتی منحصر به فرد در ورود اطلاعات اولیه و داده های اندازه گیری شده ، محاسبه پارامتر های هیدرولیکی رودخانه ، محاسبات مربوط به دانه بندی های مختلف رودخانه ، طبقه بندی داده ها ، انجام محاسبات رسوبی ، نتیجه گیری های دقیق از اعداد بدست آمده و افزایش دقت محاسبات در رودخانه مورد مطالعه با ضریب های کالیبراسیون و با قابلیت ارائه رابطه ای جدید، طراحی شده تا ضمن کاهش زمان لازم برای انجام محاسبات و افزایش دقت به مهندسین کمک کند تا زمان کمتری را صرف محاسبات نموده و بتوانند تمرکز بیشتری در اثبات فرضیه های خود داشته باشند.

دریافت نرم افزار STE

Sediment Transport Estimator

اخبار

نرم افزار STE در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه : Estimations of bedload transport using different shear stress and threshold sediment motion equations by using STE software

عنوان مقاله : Estimations of bedload transport using different shear stress and threshold sediment motion equations by using STE software Reza Teimourey1* , Amir A. Dehghani2 1 Ph.D. Candidate Department of Water Engineering, Gorgan University ادامه مطلب…

نرم افزار STE در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه : ارزیابی دقت روش های مختلف برآورد بار بستر در رودخانه زرین گل با استفاده از دانه بندی مواد کف و نرم افزار STE

عنوان مقاله : ارزیابی دقت روش های مختلف برآورد بار بستر در رودخانه زرین گل با استفاده از دانه بندی مواد کف و نرم افزار اکرم شیردل هاور1، امیراحمد دهقانی2 *، خبات خسروی3، رضا تیموری4 ادامه مطلب…

نرم افزار STE در بیستمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران : ارزیابی دقت شبکه های عصبی مصنوعی با قابلیت ارائه توزیع عرضی بار رسوبی در برآورد دبی بار بستر توسط نرم افزار STE

عنوان مقاله : ارزیابی دقت شبکه های عصبی مصنوعی با قابلیت ارائه توزیع عرضی بار رسوبی در برآورد دبی بار بستر توسط نرم افزار STE رضاتیموری1، امیر احمد دهقانی2 1– دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب ادامه مطلب…

با ما در تماس باشید

آدرس

گرگان - میدان بسیج - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

کد پستی : 4918943464

تلفن تماس:

09116692851